extra link

 

 

 Deze Site is aangepast op   9 oktober 2019

This site was updated   9th of October 2019

Kijk bij informatief,  de test van kogelwerend glas

MJM

 

 

 

Alle aangeboden wapens op mijn site vallen onder de vrijstelling art 18 van de WWM, en zijn bedoeld voor verzamelingen of voor studie doeleinden                                                                                                                                     

 

Deze site is gestart in 2006 Steeds is er een stukje aan toegevoegd of is de site uitgebreid. Ik sta open voor suggesties of een voorstel om de site meer af te stemmen op de bezoekers van de site.  Mijn site is een gevolg van een flink uit de hand gelopen liefhebberij. Ik verzamel, koop, verkoop en ruil wapens en toebehoren voor jacht en schietsport.  Dit zijn dan antieke wapens vrijgesteld volgens de Nederlandse wetgeving. Ik doe niets met munitie.  Ik ben van mening dat kennis op dit gebied alleen te verkrijgen is door veel te lezen, te zien en daadwerkellijk in handen te nemen.  Daarbij wil ik de kwaliteit van mijn eigen verzameling op een steeds hoger peil brengen.Mijn interesse op dit gebied is vrij breed. Het hoofdbestanddeel van de eigen verzameling bestaat uit wapens voor de jacht en stroperij. Maar dat wat is uitgedacht en gerealiseerd in de periode waarin het vuurwapen zich ontwikkelde van de voorlader naar achterlaad systemen en uiteindelijk tot dat wat het nu is heeft voor mij zeker zijn charmes.

Was de aardappelpoot machine van Jethro Tull het voorzichtige begin van de industriële revolutie. De ontwikkeling van machines en mensen die deze machines ontwierpen en bedienden volgend elkaar snel op, let alleen maar op de eindeloze reeks patenten en het ontduiken hiervan in de daarop volgende jaren.

 

Deze site is niet direct bedoeld als shop, maar is  juist bestemd voor kijk plezier. Regelmatig verkoop ik stukken uit de collectie om een ander stuk te kunnen bekostigen

 

Vriendelijke groet

Bart

            

 

This site is started in 2006, from that moment on wasupdated regularly  .

I welcome suggestions for improvement to this site for vissitors.  My site is the result of a hobby that not stopped expanding.

I collect, buy, sell and trade arms and gear for hunting and shooting. This is concerning antique arms according to Dutch laws. I'm convinced that the only way to gather knowledge of that classic iron is read as much as possible and invest in  them. My interest for these area's  is not focussed on one part of it.  The main part of  my collection consist of hunting arms like shotguns used for hunting and poaching, but includes also all the inventions used in  the fire arm development  from a muzzle loader to breech loader  although the system used in  fire arms today do have an attraction  for me.  Jethro Tull with his potato planting machine was perhaps the start of the industrial revolution. But the development and idea’s of machines and people who constructed en operated those machines went quickly. You only have to notice the almost endless series’ of patents and the infringements of these patents in the years that followed.

 

This site is not just  a web shop, but is here so that you may enjoy the pictures.  Enjoy yourself

I do sell pieces of my collection from time to time, to make it possible to buy other pieces.

 

Kind regards

Bart